बुधवार, २६ मे, २०१०

तु म टग्या विनोद

ई-तुका: १४
तुकाराम महाराजांचा टग्या विनोद

एखाद्याचे पाईल्सचे ऑपरेशन झालेले असेल तर बिचार्‍याला बसताना खूपच यातना होतात. मग काही काळ डॉक्टर म्हणतात, बसताना स्कूटरची टयूब फुलवून त्यावर बसा. मग असे लोक बरोबर पिशवीत टयूब घेऊनच हिंडतात. आणि त्यांच्या चेहर्‍यावर भाव असतो, पंक्चर झाल्यासारखा. अशांवर टगे लोक विनोद करतात कि काय आजकाल पाईल-फौंडेशनवर का ? त्याचे व्यंगचित्रही काढतात. हा जरा दुष्ट विनोद खरा पण विनोदाचा एक प्रकार म्हणून प्रचलित आहे.

तुकाराम महाराजांच्या काळातही हे होत असावे. कारण एके ठिकाणी ते म्हणतात :
तुका म्हणे सांडा देखीचे दिमाख । मोडसीचे दु:ख गांड फाडी ॥

पाईल्सचे दु:ख किती अपार ते ज्याचे त्यालाच माहीत असते. मग अशा वेळी देखीचा दिमाख ढासळून पडतो. असे वर्णन तुकाराम महाराज इथे करीत आहेत.

अरुण अनंत भालेराव
९३२४६८२७९२
arunbhalerao67@gmail.com

सोमवार, २४ मे, २०१०

तुका झालास अमर, बघा सेंस आँफ ह्यूमर

ई-तुका: १३

तुका झालासे अमर ।
बघा सेन्सॉफ ह्यूमर ॥

मिस्कीलपणा, उपरोध, टिंगल टवाळी करणे, रेवडी उडवणे, शिव्या घालणे, वाकडे बोलणे हे जे सांप्रत मराठी माणसांचे खासे गुण आहेत, ते आपल्याला थेट तुकाराम महाराजांकडून अनुवंशिकपणे मिळालेत की काय असे वाटावे असे सेन्स ऑफ ह्यूमर चे दर्शन तुकाराम महाराजांच्या अभंगात मुबलकपणे होते. काही नमुने पहा:

नाही पाइतन भूपतीशी दावा । धिग त्या कर्तव्या आगी लागो ॥
( अर्थ : ज्याला पायात घालावयास जोडा ( पायतण ) मिळत नाही, त्याने राजाबरोबर वैर करणे व्यर्थ आहे व अशा प्रकारच्या त्याच्या करण्याला आग लागो ! )
इथे मराठी माणसाचे वैगुण्य दाखवत, त्याची ( पायी पायतण नसल्याची ) खिल्ली उडवत, तुकाराम महाराज एक राजकारणीय उपदेश करत आहेत की आधी आपण आपले वैभव वाढवावे व मगच राजाशी दावा, वाद घालावा. हा सेन्स ऑफ ह्यूमर इतका ताजा आहे की जणु काही ते आजच्या मराठी माणसाला सांगत आहेत की आधी एखादा उद्योग कर व मगच टाटा बिर्लांना धंदा कसा करायचा ते शिकव ! कदाचित अशाच सेन्स ऑफ ह्यूमर ने तुका झाला असेल अमर !

अरुण अनंत भालेराव
arunbhalerao67@gmail.com
९३२४६८२७९२